ANDER WERK

ANDER WERK

Plastic afval, zowel in de vorm van achteloos weggegooide plastic zakken als het veelvuldig  in de zee en oceaan aanwezige pluis heeft mijn speciale aandacht:

Polyethyleen draad, ofwel pluis, wordt in de visserij gebruikt ter bescherming van de visnetten.

Daartoe worden lange slierten onder het visnet gebonden. Deze slepen over de zeebodem i.p.v. de netten zelf en daardoor blijven deze langer heel.

Er raakt echter nogal wat pluis los, dat vervolgens in het water terechtkomt en uiteindelijk te kust en te keur op stranden en kusten belandt.

Er wordt naarstig naar duurzame oplossingen en alternatieven gezocht.

Intussen jut ik dotten pluis en verwerk dat tot objecten.

Er verwaait  een eindeloze hoeveelheid plastic zakken, die een eigen leven in de natuur gaat leiden.

Informatie

© Jeltje Waagenaar  2018 – 2019

jeltjewaagenaar@gmail.com

Ontwerp website