EERDER WERK

EERDER WERK

2018

Tijdschrift | Water |

A-4 formaat 88 blz.

 

 

 

 

 

 

 

2016

Groepsexpositie – Art in the Garden –  in Langbroeker tuin

Polyethyleen draad

Lachesis, Clotho en Atropos….

Wie spint de draad

wie meet de draad

wie knipt de draad

2015

`De sporen van de bison`

Lokatie : Atrium Hotel Figi Zeist

D&T      : 7 juli 2015 – half augustus 2015

Bisontriptiek, een kleine geschiedenis  

Jonkvrouw Louise Digna Six trouwt in 1890 met Frans Ernst Blaauw.

In 1895 krijgt Louise het landgoed Gooilust te s`Graveland in bezit, 97 ha. groot.

Frans heeft als assistent van de 1e directeur van Arits een diepgaand meningsverschil met deze over in zijn ogen te kleine dierenverblijven en ziet mogelijkheden om zijn hobby, het beheren van exotische flora & fauna, uit  te breiden nu hij met Louise op Gooilust woont.

Louise, op haar beurt, ziet weinig in de plannen van Frans.

Hun huwelijk wankelt maar toch wordt Gooilust een natuurpark.

In 1910 laat Frans Louise wegens vermeende krankzinnigheid opnemen. Vanaf 1911 tot 1924 onderneemt hij talrijke buitenlandse reizen met het doel zijn planten- en dierenverzameling aan te vullen, waaronder bisons.

Frans is niet de enige geïnteresseerde: als er eind negentiende eeuw in Amerika op grote schaal bisons uitgeroeid worden, ontstaat er in Europa juist belangstelling voor de bison, zij het in gevangenschap.

De gemeente Zeist koopt in 1913 het bosgebied rond Pavia en Hoog Beek en Rooyen in een openbare veiling om verschillende redenen:

Er ontstaat een algemene belangstelling om natuur in stand te houden .

De bosrijke omgeving van Zeist trekt kapitaalkrachtige bewoners.

De bossen rond Zeist bevorderen de al op gang zijnde recreatie.

In 1915 wordt er op de kaart van Staatsbosbeheer al een leeg gebied gereserveerd naast alle nieuwe plannen en in 1924 staat het Bisonpark met naam op een officiële tekening.

Een persbericht in de Eembode van 2-2-1926 meldt de komst van twee bisons. Op 14 september van dat zelfde jaar komen een mannetjes- en een vrouwtjesbison.

Zij worden geschonken door de heer Frans Blaauw.

Louise overlijdt in 1934 in Zeist en schenkt haar landgoed Gooilust tot grote woede van Frans, die zijn levenswerk graag had zien voortgezet, aan de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten, die het tot op de dag van vandaag beheert.

Drie digitale kleurenprinten, bestaande uit 2 bewerkte foto’s van de portretten van Louise en Frans en een foto van de bisons gemaakt uit `pluis`afval 

Bronnen:

  • Natuurmonumenten
  • Boshistorie – Hans Zijlstra natuur & recreatie
  • Eembode 2 februari 1926
  • aviornis.nl
  • freewebs.com zoo history
  • albertusperk.nl
  • kasteleninutrecht.eu
  • historischekringde bilt.nl

OAR/GAR met Atelier Cisca Jager

Lokatie: GAR – Kroostweg  – Zeist

Datum: za & zo 10 & 11 okt  

| Plastic afval | digitale kleurenprints |

Het zangduo – Langengelukkig –  met Tanja en Lisa fleurde  met  eigen geschreven teksten de middag prachtig op.

2014

Expositie ` Muziek verbeeld!`

Locatie    : Atrium van Hotel Figi, Het Rond 2, 3701 HS,  Zeist

D&T         : Dinsdag 5 augustus tm 31 augustus 2014

| Samba Samba |

 

Digitale kleurenprint op acryl

 

 | Het verhaal vertelt |

Te gast bij de gezamenlijke tentoonstelling `leerling/meester` van Marijn Smulders met Charles Waagenaar en Anna Bedaux.

Locatie: Kunstpodium T , Noordstraat 106, 5038 EH Tilburg

Datum : 16 okt.  tm  22 okt.  2014

| Foto`s & videoinstallatie |

Vanaf 2007 heb ik de overblijfselen van 38 werk-, concentratie-, en vernietigingskampen, die vanaf 1933 door de nazi`s zijn gebouwd, bezocht en gefotografeerd. En met name, waar mogelijk, de voormalige appelplaatsen

2013

Thema : Profielfoto`s op de manifestatie `De tafel van een`

Locatie : Figi, inspiratieplein, Het Rond 2, 3701 HS, Zeist

D&T     : 15 november 2013

Dames, het was me een genoegen met jullie kennisgemaakt te hebben en ik wens jullie al het goede in jullie toekomstige ondernemingen!

Hartelijke groet, Jeltje

Groepsexpositie `Vrede van Utrecht`

Locatie     : Slot Zeist, Zinzendorflaan 1, 3703 CE, Zeist

D&T          : 15 juni tm 1 september 2013

Stilleven | Vredetje

Digitale Kleurenprint

In de 17e eeuw, de Gouden Eeuw, waren stillevens, inanimatis zoals Constantijn Huygens ze placht te noemen, ongekend populair. Niet in de laatste plaats omdat de welvaart, door de internationale handel, voor grote groepen burgers bereikbaar werd.

Gerard de Lairesse schreef in één van zijn handboeken over het stilleven: `Ondanks dat er weinig diepgang te ontdekken valt, slaat het genre erg aan.`

De kostbaarheden werden in alle pracht getoond. Zo ontwikkelden zich tot in de 18e eeuw keukenstukken, fruit- en jachtstukken, vanit vanitas, toebackjes, bloemstukken, blompotjes zoals ze genoemd werden, ontbijtjes, tafeltjes, zeebanketjes en banketjes.

Mijn stilleven heet dan ook, geheel in stijl, Vredetje!!

En dat alles in de geijkte 17e & 18e eeuwse setting wat betreft: stofuitdrukking, lichtval, toonwaarde en kleur, compositie, lijnenspel en dimensie. En alles scherp van het begin tot het eind.Bij het stilleven maakte men vaak gebruik van symboliek, die zich weer leende voor meervoudige interpretatie.

Jacob Cats zei:`dat veel dingen beter aert hebben alsse niet ten volle ghesien, maar eenighermaten bewimpelt en overschaduwet ons voorkomen.`

Deze uitspraak van Jacob Cats zou wel eens een voorbode geweest kunnen zijn voor het spel der diplomatie dat in het jaar 1713 , het jaar van de vrede, in Utrecht ten volle werd gespeeld.

In 1713 was de rol van de zeven verenigde provincies wel iets uitgespeeld. Er werd bij ons wel diplomatiek vergaderd, wel een jaar lang gewikt en gewogen, maar ook over ons beslist.

* De kaart is afkomstig uit de bibliotheek te Groningen: nova totius terarum orbistabula/ http://irs.ub.rug.nl/ppn/136412424

OAR/GAR route Zeist

Locatie      : Cornelis Schellingerlaan 60 te gast bij Kokorumoer, Cisca Jager

D&T           : zaterdag en zondag 12 en 13 oktober 2013       

Ondanks de aanhoudende regen mochten wij een keur aan bezoekers ontvangen. Hierbij een selectie:

2011

Groepsexpositie OAR  | Geloven in kunst |

Titel:  Ave Verum   

Locatie:     Egelinglaan 2b Zeist

| Digitale kleurenprint | bewerkt en opgebouwd uit 20 prints 30/20 cm

Informatie

© Jeltje Waagenaar  2018 – 2019

jeltjewaagenaar@gmail.com

Ontwerp website